Esere Saygılı, Korsana Karşıyız 8. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 8. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAME

KATILIM KOŞULLARI:

1.Yarışmaya 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’deki tüm Ortaokul ve Liselerde okumakta olan öğrenciler katılabilir.

2.Her öğrenci slogan - logo ve afiş alanında yarışmaya katılabilir. Okullardan katılacak öğrenci sayısı konusunda bir sınırlama yoktur.

3. Katılımcı öğrenciler hem slogan, hem logo hem de afiş yarışmasına katılabilir. Logo ve afişler A- 4 kağıdına çizilecek ve renkli de olabilir. Logo ve afişler bilgisayar ve elle çizilebilir.

4. Yarışmaya katılacak slogan-logo ve afişler Okul Müdürlüğünün resmi yazıları ile İLESAM’a gönderilecektir.

5. Slogan-logo ve afişler öğrencilerin kendi ürünleri olacaktır ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Daha önceden yarışmada derece almış olan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.

6.Yarışmayla ilgili her türlü bilgiye www.korsanakarsiyiz.com adresindeki web sitesinden ve İLESAM Genel Merkezi aranarak ulaşılabilir.

7. Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir. Yarışmaya katılan öğrencilere ait slogan ve logoların kullanım hakkı eseri üreten öğrenciye aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

8. Yarışmaya katılan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Engelli Yarışmacıların Katılması Hususu:

Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların durumlarını beyan etmeleri halinde, ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 8. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ORTAOKUL VE LİSE

SLOGAN YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Slogan Yarışmasına katılan eserler  aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

 Temaya Uygunluk: 30 puan

 Yaratıcılık ve Özgünlük : 40 puan

 Teknik Kullanımı ve Sanatsal Değer : 30 puan

ORTAOKUL VE LİSE

LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Logo ve Afiş Yarışmasına katılan eserler aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

 Tasarımın özgünlüğü ve farklılığı: 20 puan

 Tasarımın tüm mecralara uygulanabilirliği: 20 puan

 Eserdeki yaratıcılık, Tasarımın niteliği ve kalitesi: 20 puan

 Eserdeki görsellerin uyumluluğu: 20 puan

 Tasarımın içerik uygunluğu: 10 puan

 Tasarımın yarışma konusuyla ilgisi: 10 puan

DEĞERLENDİRME :

1. Slogan-logo ve afişler İLESAM tarafından oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilecek daha sonra asıl seçici kurul tarafından dereceye girenler belirlenecektir.

2. Yarışma sonunda dereceye giren ve katılan eserler yarışma bitiminden önce katılan öğrencilere ve katılım gösteren okullara ücretsiz dağıtılmak üzere bir defaya mahsus kitaplaştırılabilir.

3.Asıl Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşur:

         Mehmet Nuri PARMAKSIZ – İLESAM Genel Başkanı

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN - İLESAM Genel Başkan Yrd.

YARIŞMA TAKVİMİ  :

  1. Yarışmaya son katılım tarihi 18 Ocak 2024’tür.
  1. Yarışma sonuçları Şubat 2024 içinde www.korsanakarsiyiz.com adresindeki İLESAM’ın web sitesinde açıklanacak ve ödül töreni Şubat Mart ayı  içinde yapılacaktır. Ödül törenine gelemeyen öğrencilere ödülleri kargo ile gönderilecektir.

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 8. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI

FAALİYET TAKVİMİ

Kasım 2023

Adana, Balıkesir, Batman, Çorum, Erzurum, Konya ve Muğla’daki Okul Öğrencileri ile Telif Hakkı Semineri

Ocak - Şubat 2024

Eserlerin Değerlendirilmesi – Öğrencilerin Eserlerinden Oluşan Kitap Hazırlığı

Şubat - Mart 2024

 Final ve Ödül Tören Programı Hazırlıkları

YARIŞMAYA KATILIM BİÇİMİ :

Okul Müdürlükleri yarışmaya katılacak öğrencilerin slogan logo ve afişlerini başvuru formunu doldurarak İLESAM’a (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)  gönderecektir. İLESAM Adres: İzmir 1. Cadde, No:33/16, Aydın Apartmanı, Kat:4, Kızılay/Ankara Tel: 0312 419 49 38-Belgeçer:0312 419 49 39

ORTAOKUL SLOGAN- LOGO VE AFİŞ DALINDA ÖDÜLLER :

BİRİNCİYE              : Dizüstü Bilgisayar (Ictech IX1401 Intel Celeron N3350) + Katılım Belgesi

İKİNCİYE                : Tablet Bilgisayar (Vorcom S7 Siyah 32 Gb 7" Tablet ) + Katılım Belgesi

ÜÇÜNCÜYE            : Blue İnter Hd 1080p Aksiyon Kamerası  (Suya Dayanıklı) + Katılım Belgesi

LİSE  SLOGAN- LOGO VE AFİŞ DALINDA ÖDÜLLER :

BİRİNCİYE              : Dizüstü Bilgisayar (Ictech IX1401 Intel Celeron N3350) + Katılım Belgesi

İKİNCİYE                : Tablet Bilgisayar (Vorcom S7 Siyah 32 Gb 7" Tablet ) + Katılım Belgesi

ÜÇÜNCÜYE            : Blue İnter Hd 1080p Aksiyon Kamerası  (Suya Dayanıklı) + Katılım Belgesi

EK-1

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 8. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME

Esere Saygılı Korsana Karşıyız 8. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması kapsamında İLESAM – Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya öğrencimin katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz eserden ödüller dışında telif ücreti talebimizin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını kabul ve beyan ederiz.

İL                :

İLÇE          :

ÖĞRENCİNİN

ADI

SOYADI

OKULU

SINIFI

Tarih                       :

Veli Adı Soyadı      :

İmza                         :

EK-2

İLESAM

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İLESAM – Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından hazırlanştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait rsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanımı amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili kişinin açık rızasının alınmasıişleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adlî makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.Etkinlik bitiminde kişisel veriler otomatik olarak silinecektir.

Söz konusu Kanun’un İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Teblere Kızılay Mahallesi, İzmir 1. Cadde, No:33/16 Çankaya-Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

EK-3

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 8. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

ADI

SOYADI

DOĞUM TARİHİ

ENGEL DURUMU

OKUL ADI

……………………………………………

SINIFI

TELEFON (Açık Rıza)

Cep

E-POSTA

YARIŞMA KATEGORİSİ

IK RIZA ONAYI

6698 sayıKişisel Verilerin KorunmaKanunu kapsamında Esere Saygılı Korsana Karşıyız 8. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması kapsamında slogan, logo ve afiş yarışmasıyla ilgili şartname ve sosyal etkinlik faaliyetine ilişkin tarafıma gerekli bilgilendirme yapılştır. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve ………………………………….. okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ………………………………………. adlı öğrenciye slogan/logo veya afişi dair verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil, İLESAM’ın resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmana;

Onay veriyorum.                    Onay vermiyorum.

.….. /……/ 20..

Velisinin/1. Derece Yanının

ASoyadı     :

İmzası             :1043   24 Kasım 2023