PROJE

Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ yarışması projesi, tüm Ortaokul ve Lise öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanlarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan logo ve afiş yarışması olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Amacımız, bu seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesidir. 

Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu telif hakkı ihlalleri ve korsan konusunda bilinçlenecek ve bu konuda duyarlılıkları gelişecek hayat karşısındaki duruşlarını sağlamlaşacak; Atatürk’ün hedefine, ilkelerine uygun birer yurttaş olarak O’nun  “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyetimizi emanet olarak üstlenecek öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır.

  Genel Amaçlar:

*Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğretmenlerle beraber eğitim çalışanlarının “Telif Hakları ve Korsan” konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Özellikle bilişim alanında telif hakkı ihlallerini anlatmak ve çözüm üretmek,

*5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu anlatmak,

*Her türlü korsanın ülke ekonomisine verdiği zararları kavratmak,

*Korsanla oluşan vergi kaybını önlemek,

*Korsan yayın ve orijinalleri arasındaki farkları kavratmak,

*Telif hakları ve korsan konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Avrupa Birliği telif hakları standartlarıyla Türk standartlarının uyumlaştırılmasına katkı sağlanması ve korsanla mücadele edilmesi.

      *Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin korsan eserlerden uzak durmasını sağlamak,

*Verilecek paneller ve seminerlerle sanatı ve sanatçıyı korumak,

*Ortaya çıkan slogan ve logoların toplum içinde yaygınlaşmasını sağlamak,

* Öğrenciler arasında ve toplumda esere ve emeğe saygının oluşmasını sağlamak.

 Hedef Bölge ve Hedef Kitle

Proje dönemi boyunca Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde yapılacak slogan logo ve afiş yarışması ile Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine ve halka ulaşılacak, 7 coğrafi bölgemizin her birinde Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izinle bir okullar bir araya toplanıp telif hakları ve korsanla ilgili seminer ve paneller düzenlenecektir.

Seminerlerde telif haklarının ne olduğu, eserin ne olduğu, eser sahibinin kim olduğu, eser sahibinin haklarının ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek makamların neler olduğu, korsan kavramı ve korsanın zararları gibi konular ele alınacaktır.

Her bir seminere birisi Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği en az 2 konuşmacı katılacak olup, konuşmacının konuşma süresi kısa tutularak özellikle öğrencilerin sorularına cevap verilecek ve katılımcıların aktif katılımı sağlanacaktır. Katılımcılara öğretim seviyelerine uygun kitap, telif haklarını anlatan Türkiye’de Telif Hakları kitabı, Telif Hakları Bülteni, Telif Hakları Broşür ve İLESAM’ı ve meslek birliklerini tanıtan İLESAM Tanıtım Broşürü dağıtılacaktır.

Hedef Bölge: Türkiye’deki tüm Ortaokul ve Liseler

Hedef Kitle: Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde okuyan bütün öğrenciler, eğitim çalışanları ve öğretmenler.

Hedef bölge içindeki okullarda düzenlenen seminerlerde öğrenciler telif hakları konusunda bilgilendirilecek ve korsanın zararları, ülkemizin uğradığı ve kaybı ile birlikte sanatın ve sanatçının kaybı anlatılacaktır.

Seminerlerle bilinçlenen öğrencilerle gelecekte bilinçli tüketiciye ulaşılacaktır.

Özellikle korsan kavramı ve korsanın zararları seminerlerde işlenecektir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve telif hakları ihlallerinin ve korsanla ilgili bilinçlenen vatandaşlar sayesinde kanunu ihlal etmesinin önüne geçilecek ve devletimizin vergi kaybının önüne geçilecektir.

            Etkinlikler sonrası Türkiye içinde hem yakın zamanda hem de gelecekte telif hakkı ve korsan ihlallerinin azalacağının ve önleneceği bir gerçektir.