Hedef Bölge ve Hedef Kitle

 Hedef Bölge ve Hedef Kitle

9 aylık proje dönemi boyunca Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde yapılacak slogan logo ve afiş yarışması ile Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine ve halka ulaşılacak, 7 coğrafi bölgemizin her birinde Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izinle bir okullar bir araya toplanıp telif hakları ve korsanla ilgili seminer ve paneller düzenlenecektir.

Seminerlerde telif haklarının ne olduğu, eserin ne olduğu, eser sahibinin kim olduğu, eser sahibinin haklarının ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek makamların neler olduğu, korsan kavramı ve korsanın zararları gibi konular ele alınacaktır.

Her bir seminere birisini Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği en az 2 konuşmacı katılacak olup, konuşmacının konuşma süresi kısa tutularak özellikle öğrencilerin sorularına cevap verilecek ve katılımcıların aktif katılımı sağlanacaktır. Katılımcılara öğretim seviyelerine uygun hikâye kitabı, telif haklarını anlatan Türkiye’de Telif Hakları kitabı, Telif Hakları Bülteni, Telif Hakları Broşürü, proje kalemi ve silgisi, İLESAM’ı ve meslek birliklerini tanıtan İLESAM Tanıtım Broşürü dağıtılacaktır.

Hedef Bölge: Türkiye’deki tüm Ortaokul ve Liseler. 

Hedef Kitle: Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde okuyan bütün öğrenciler, eğitim çalışanları ve öğretmenler.

Hedef bölge içindeki okullarda düzenlenen seminerlerde öğrenciler telif hakları konusunda bilgilendirilecek ve korsanın zararları, ülkemizin uğradığı ve kaybı ile birlikte sanatın ve sanatçının kaybı anlatılacaktır.

Seminerlerle bilinçlenen öğrencilerle gelecekte bilinçli tüketiciye ulaşılacaktır.

Özellikle korsan kavramı ve korsanın zararları seminerlerde işlenecektir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve telif hakları ihlallerinin ve korsanla ilgili bilinçlenen vatandaşlar sayesinde önüne geçilecek ve devletimizin vergi kaybı azalacaktır. 

            Etkinlikler sonrası Türkiye içinde hem yakın zamanda hem de gelecekte telif hakkı ve korsan ihlallerinin azalacağının ve önleneceği bir gerçektir.